Asistenční služby

Součástí každého dobrého příběhu je šťastný konec.

hlavní fotka baneru

Vaše Šikovná karta vám proto nabízí asistenční služby, které vám pomohou v nouzi. Díky nim snadno vyřešíte potíže na cestách nebo havárii v domácnosti. Také vám pomohou při hospitalizaci a poradí v právních oblastech.

Asistenční služby máte k dispozici nonstop na lince okamžité pomoci 542 527 528

V PŘÍPADĚ PORUCHY VAŠEHO VOZIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBA ZAJISTÍ

Oprava poruchy
na místě

Více

Více

Přijede za vámi mechanik a pokud zvládne auto opravit do hodiny, ihned ho opraví.

Odtah auta
do servisu

Více

Více

Když nebude možné vozidlo opravit na místě, můžete využít odtah. V ČR si můžete vybrat servis v okruhu 100 km, v zahraničí to bude do nejbližšího ověřeného servisu.

Ubytování po dobu opravy

Více

Více

Pokud budete muset déle čekat na opravu vašeho vozu, může vám být zajištěno ubytování. V ČR na 1 noc za max. 1 500 Kč za osobu. V zahraničí na 2 noci za max. 100 € za osobu a noc.

Náhradní doprava

Více

Více

Pokud vás nebude možné ubytovat, tak podle místa, kde se právě nacházíte, bude pro vás zajištěn odvoz buď do cíle vaší cesty, nebo do místa odkud jste vyráželi.

Výměna pneumatiky

Více

Více

Máte defekt pneumatiky a nemůžete pokračovat v cestě? Přijede za vámi mechanik, který ji vymění.

Doplnění
paliva

Více

Více

Zapomněli jste natankovat? Nemusíte se bát, palivo vám zajistí asistenční služba.

Parkovné

Více

Více

Pokud není odtah vašeho vozidla do opravny možný a musíte nechat vůz stát na placeném stání, budou vám proplaceny až 4 dny parkovného.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÉ HAVÁRIE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI SNADNO SEŽENETE

Instalatéra

Více

Více

Přijede za vámi instalatér, který odstraní příčiny technické havárie a vzniklé škody. Jeho práce bude uhrazena včetně materiálu nutného k opravě.

Elektrikáře

Více

Více

Příčiny problémů a vzniklé škody odstraní za vás elektrikář. Náklady na jeho práci i materiál za vás uhradí asistenční služba.

Pokrývače

Více

Více

Silný vítr vám poškodil střechu? Pokrývač k vám přijede a o vše se postará. Náklady za jeho práci a materiál vám uhradí asistenční služba.

Sklenáře

Více

Více

Rozbilo se vám okno? O vše se postará sklenář. V rámci asistenčních služeb za vás budou uhrazeny náklady spojené s jeho prací a použitým materiálem.

Topenáře

Více

Více

Pokud budete mít závadu na topném systému, postará se o vás topenář. Náklady spojené s prací a materiálem nutným k opravě za vás uhradí asistenční služba.

Plynaře

Více

Více

Máte technickou závadu na vašem plynovém kotli? V tom případě se o vás postará plynař, který opraví technické závady. Náklady spojené s jeho prací a potřebným materiálem za vás uhradí asistenční služba.

Zámečníka

Více

Více

Pokud se vám zlomí klíč v zámku nebo si zabouchnete dveře od bytu, postará se o vás zámečník.

Opravu domácích elektrospotřebičů

Více

Více

Porouchal se vám domácí spotřebič? O vše se postará opravář, který udělá maximum aby ho opravil. V rámci asistenčních služeb za vás budou proplaceny náklady spojené s jeho prací a potřebným materiálem.

ZDRAVOTNÍ ASISTENCE ZAHRNUJÍ

Radu, jak řešit zdravotní problémy

Více

Více

Postará se o vás zdravotník, který vám zodpoví veškeré dotazy týkající se obecných léčebných postupů.

Vysvětlení lékařských pojmů

Více

Více

Když nebudete rozumět některým pojmům ve vaší lékařské zprávě, nebo nebudete vědět, co přesně lékařský zákrok obnáší, nevadí. Odborný personál vám vše vysvětlí.

Radu, kam přesně jít

Více

Více

Dostanete doporučení, jak konkrétně řešit váš zdravotní problém a případně vám budou poskytnuty i adresy a kontakty zařízení a oddělení, kam byste měli jít.

Dopravu na vyšetření a zpět

Více

Více

Sanitka, nebo taxi vás dopraví domů ze zdravotnického zařízení nebo na předepsanou kontrolu u lékaře po vaší hospitalizaci, pokud jste vlivem nemoci nebo úrazu omezen v pohybu.

Dovoz léků

Více

Více

Pokud si nebudete schopni vyzvednout své léky po hospitalizaci kvůli nemoci nebo úrazu, můžete si je nechat dovézt domů.

Nadstandardní pokoj

Více

Více

Když budete muset kvůli nemoci či úrazu zůstat ve zdravotnickém zařízení, na vaši žádost vám bude zajištěn nadstandardní pokoj, pokud to dané zařízení umožní.

Pobyt s dítětem
ve zdravotnickém zařízení

Více

Více

Při hospitalizaci vašeho dítěte ve zdravotnickém zařízení, bude zajištěno ubytování i pro vás. Pokud to zdravotnické zařízení neumožní, dostanete kompenzaci 300 Kč denně po dobu 7 dní.

Doplatek léků po hospitalizaci

Více

Více

Případný doplatek na předepsaných lécích po hospitalizaci vám bude kompenzován až do výše 200 Kč.

TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ V PRÁVNÍCH OBLASTECH

Ochrana spotřebitele

Kupní smlouvy

Pracovní právo

Základní informace týkající se exekucí

Nájemní smlouvy

Sousedské spory

Smlouvy o dílo

Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost je 10 000 Kč pro všechny dílčí asistence. Výjimkou je Medická infolinka a Telefonické poradenství v právních oblastech, které jsou bez limitu. Detailní informace o pojistném krytí a limitech pojistného plnění naleznete v pojistných podmínkách.

Všechny asistenční služby můžete využít na území celé České republiky. Asistenci k vozidlům v celé Evropě, kromě Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka. Limit pojistného plnění je 10 000 Kč, na doplatek léků po hospitalizaci je limit 200 Kč.