542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Ušetřete za nákupy
s Premia kartou Home Credit

 • Získejte slevy až 20% u více než 40 partnerů.
 • Nemusíte mít peníze právě na účtu, na splacení nákupu máte 51 dní.
 • Chcete slevy už tento měsíc? Zažádejte o kartu hned teď!

Chcete slevy s Premia kartou?

Nechte nám na sebe kontakt

Zavoláme vám zpět do 3 pracovních dnů.

Děkujeme za vaši žádost

Náš operátor vás bude kontaktovat do 3 pracovních dnů.

Zadali jste nám tyto údaje:

Zavřít

Souhlas s dotazem do databáze Solus

Souhlasím s tím, aby

a) mé osobní údaje, včetně rodného čísla (případně IČ, jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele) poskytované společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 26978636 (dále jen „společnost“) v souvislosti s žádostí o úvěr byly společností shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“);

b) společnost mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“), Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“) a Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby – podnikatele Registru IČ. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;

c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti;

d) sdružení SOLUS mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ, tedy i společnosti, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení;

e) společnost získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ;

f) všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru, Registru FO anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají;

Beru na vědomí, že účelem zpracování mých osobních údajů dle písm. a) až f) je:

 • splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů společností;
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
 • posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ, a to i opakovaně;
 • ochrana práv společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS.

Uvedený souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. v případě, že bude úvěrová smlouva uzavřena, je souhlas udělen na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých závazků z úvěrové smlouvy. Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s dokumentem „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“ a že jsem informován/a, že aktuální znění Poučení je možné kdykoli získat na www.homecredit.cz a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“)

Souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen "Osobní údaje"), poskytnuté společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen "HC") v souvislosti s mou žádostí o úvěr od společnosti HC (dále jen "Žádost") nebo získané společností HC v souvislosti s Žádostí, a to i od třetích osob, z mého prohlížení či používání webových stránek obsahujících služby společnosti HC, včetně údajů o webovém prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu při vyplnění formuláře, byly společností HC zpracovávány, tj. získávány, shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny, blokovány a likvidovány v souladu se ZOOU za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o úvěru mezi mnou a společností HC podle Žádosti, ověřování sdělených údajů u třetích osob, posouzení mé úvěruschopnosti a vedení evidence žadatelů o úvěr společností HC. Souhlas uděluji na dobu šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí.

Dále souhlasím, aby společnost HC sdílela se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336, a ostatními členy skupiny PPF, uvedenými na internetových stránkách www.homecredit.cz, Osobní údaje i informace o mé důvěryhodnosti a platební morálce a dále aby je tyto společnosti a členové skupiny PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení Žádosti, vyhodnocování postupu splácení poskytnutého úvěru či jiného závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo kterémukoli členovi skupiny PPF, dále pro vyhodnocení mé schopnosti platit cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů skupiny PPF nebo společnosti O2 Czech Republic a.s.; informacemi o mé důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí především informace o výši a důvodu jakýchkoli mých závazků, o postupu jejich plnění, o rozsahu těchto závazků po splatnosti a délce prodlení, jakož i o případných skutečnostech snižujících moji důvěryhodnost, jako jsou exekuce, úpadek či podezření na spáchání trestného činu, a údaje o způsobu využívání produktů, které mi poskytli či poskytnou společnosti HC, O2 Czech Republic a.s. nebo členové skupiny PPF. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí a v případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, do uplynutí deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o úvěru nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy o úvěru vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

V případě, že do Žádosti vyplním mobilní číslo předplacené služby, výslovně prohlašuji, že jsem účastníkem tohoto telefonního čísla.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat společnost Home Credit a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

Nakupujte bez starostí

 • Za nákupy získáte jako bonus poukázky, váš další nákup tak může být zadarmo.

 • S Premia kartou nemusíte mít hotovost na účtu, stačí jen vše splatit do 51 dnů.

 • Všechny internetové platby jsou chráněné pomocí 3D secure.

Se slevou můžete nakupovat u více než 40 partnerů sítě Premia!

 • AAA Auto
 • Akvazoo
 • Aquapalace Hotel
 • Aquapalace Vodní svět
 • Autotým
 • Bambule
 • Broadway
 • C&A
 • Corial
 • Čepro
 • Datart
 • Divadlo Kalich
 • Eiffel optic
 • Eta
 • Euronics
 • Exasoft
 • Eximtours
 • FAnn parfumerie
 • FOKUS optik
 • Fotolab
 • Harmonia
 • HZH sport
 • Kanzelsberger
 • Kika
 • Lekarna.cz
 • Luxusní prádlo
 • MasterCard
 • Mountfield
 • Orea
 • Pro spánek
 • rajpradla.cz
 • SCAN quilt
 • Sixt
 • Sklizeno
 • Tawan
 • TEMPISH
 • Tesco
 • Ticketstream
 • Top Time