542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Pojistná událost

Pojištění výdajů Ideal Benefit

Pokud nastala pojistná událost uplatňovaná v rámci tohoto pojištení (pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nebo ukončení pojištění, invalidita 3. stupně nebo smrt úrazem, neprodleně tuto skutečnost nahlaste do pojišťovny ČP Zdraví, kde budete seznámen s dalším postupem, co je třeba k řešení pojistné události doložit za dokumenty.

Podrobný návod, jak postupovat v případě hlášení vzniklé pojistné události najdete v souboru Informace o pojištění pro klienta ČP Zdraví.

Pojistnou událost nahlaste také společnosti Home Credit. Po dobu řešení pojistné události je klient povinen řádně splácet měsíční splátky úvěru.