542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Členství v organizacích a asociacích

Skupina Home Credit

Skupina Home Credit je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě a Asii. Společnost byla založena v roce 1997 a dceřiné společnosti HCBV působí v České republice, na Slovensku, Ruské federaci, Bělorusku, Kazachstánu, Číně, Vietnamu, Indii, Indonésii a Filipínách. Hlavním předmětem podnikání HCBV je poskytování spotřebitelského financování a úvěrů koncovým zákazníkům.

Skupina Home Credit nabízí tyto produkty:

  • nákup zboží na splátky v místě prodeje (POS),
  • hotovostní úvěry,
  • kreditní karty a revolvingové úvěry,
  • správa vkladů a nabídka běžných účtů

Největším akcionářem skupiny Home Credit je PPF Group NV s 86,62% podílem. Minoritním akcionářem je s podílem 13,38 % EMMA OMEGA LTD, investiční skupina plně vlastněná Jiřím Šmejcem.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.net.

PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, nemovitosti, maloobchodní služby, pojišťovnictví, těžbu nerostů
a zemědělství až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliardy EUR (k 30. 6. 2014).

Filosofií skupiny PPF je vyhledávat a nacházet obchodní příležitosti i tam, kde je ostatní přehlížejí nebo je považují za příliš rizikové. Cílem PPF je dosahovat vysoké návratnosti investic díky odpovědnému
a rozhodnému přístupu k realizaci investičních projektů. Dvacetiletá historie skupiny PPF je příběhem cílevědomosti, odvahy a profesionality týmu pod vedením zakladatele a majoritního akcionáře PPF Group N.V. Petra Kellnera.

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.eu

ČLFA

Společnost Home Credit a.s. je členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

ČLFA působila od poloviny r. 1991 jako Asociace leasingových společnosti ČSFR. V září 1992 byla založena Asociace leasingových společností České republiky jako samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se staly i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. Členská schůze konaná 24. ledna 2005 rozhodla o odpovídající změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace.

ČLFA se podílí na přípravě závažnějších právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Napomáhá svým členům i při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností. Vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových, úvěrových a splátkových smluv

ČLFA zároveň plní řadu dalších funkcí. Podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních leasingových, splátkových a úvěrových obchodů. Organizuje výměnu zkušeností svých členů a zaměřuje se i na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro podnikatele a prodejů na splátky a factoringu, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Pro tyto účely zřídila expertní výbory.

Důležitým úkolem ČLFA je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími s jinými cizími subjekty. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 53 společností, které realizují kolem 97 % objemu všech tuzemských leasingových obchodů, většinu nebankovních úvěrů pro spotřebitele a většinu factoringových obchodů.

Další informace jsou k dispozici na www.clfa.cz

SOLUS

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb tak, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit klienti s dobrou platební morálkou. Název sdružení vznikl složením počátečních písmen z původního názvu, a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe charakterizuje jeho hlavní cíl.

Sdružení SOLUS sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributoři energií a další společnosti. Home Credit a.s. je jedním ze zakládajících členů tohoto sdružení.

Další informace jsou k dispozici na www.solus.cz.

TIP: Pro zjištění, zda jsou o vás vedeny nějaké informace v Registru FO sdružení SOLUS, můžete použít aplikaci SOLUS – SMS výpis. Aktuální a spolehlivou informaci získáte během okamžiku od odeslání žádosti, několika kliknutími na displej mobilního telefonu! Více zde.

Nebankovní registr klientských informací,
Bankovní registr klientských informací

Zájmové sdružení právnických osob Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o bylo založeno v roce 2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů (leasingových a úvěrových společností) o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů - fyzických a právnických osob. Více informací naleznete v informačním memorandu.

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací pro klienty věřitelských subjektů.