542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Balíček EASY

poskytuje pojistné krytí pro případ

  • Ztráty příjmu ze zaměstnání či podnikání
  • Invalidity 3. stupně následkem úrazu
  • Smrti úrazem

Co hradí pojišťovna?

Pojistné riziko Pojistná částka
Ztráta zaměstnání/ukončení podnikání trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní od registrace na příslušném úřadu práce 1 350 Kč měsíčně po dobu trvání nezaměstnanosti, max. 6 měsíčních plnění
Invalidita 3.stupně následkem úrazu 25 000 Kč jednorázově
Smrt úrazem 25 000 Kč jednorázově
Balíček EASY