542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Co je dobré vědět, než si vezmete úvěr

Cílem společnosti Home Credit je poskytovat naše služby řádně informovaným a poučeným klientům. Na tomto místě se proto můžete seznámit se zásadami zodpovědného půjčování. Najdete zde užitečné rady a odpovědi na otázky, které mohou vyvstat před tím,
než si spotřebitelský úvěr pořídíte.

Rád bych si pořídil určitou věc, ale neobejdu se bez půjčky. Podle čeho se mám rozhodnout, jestli to má smysl, jestli si to mohu dovolit?

Když se vám nějaký spotřebič v domácnosti rozbije a nemáte zrovna hotovost na koupi nového, je koupě na splátky jednou z cest, jak tuto situaci vyřešit. Za půjčení peněz ale musíte zaplatit. Před využitím úvěru si dobře propočítejte, jakou částku z vašeho rozpočtu budete moci pravidelně vydávat na splacení úvěru.

Rada: Zvažte, jestli danou věc opravdu nezbytně potřebujete, jestli si ji můžete dovolit, zda její pořízení není možné odložit.

Podle čeho si mám z široké nabídky vybírat?

Nejprve byste si měl pravdivě zodpovědět, jak vysokou půjčku budete pro své záměry potřebovat. Ihned poté byste se měl ptát, kolik jste schopen měsíčně splácet. Je totiž důležité, aby splátka příliš nezatěžovala rozpočet vaší domácnosti.

Rada: Vyberte si produkt, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám a důkladně se seznamte s podmínkami úvěrové smlouvy.

Jak poznám, jestli je pro mě půjčka výhodná?

Pokud už víte, jak vysoký úvěr potřebujete, porovnejte co největší množství nabídek na trhu. Berte v potaz nejen výši RPSN, úrokovou sazbu, délku splácení nebo výši jednotlivých splátek, ale i možnost pojištění produktu a další výdaje jako je např. poplatek za výběr z bankomatu.

Rada: Občas není jednoduché zorientovat se přesně ve finančních termínech. Pokud si nevíte rady, nechte si poradit, jak jednotlivé produkty na trhu porovnat. Můžete se obrátit např. na nějaké sdružení zabývající se ochranou spotřebitelů, nebo si vyhledat definici pojmu na internetu.

Říkali mi, že si mám dávat pozor hlavně na výši RPSN. Je to pravda?

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je parametr, kterým se vyjadřuje finanční náročnost úvěru. V tomto čísle se promítají veškeré povinné náklady spojené s úvěrem, tzn. úroková sazba, poplatky apod. Srovnáváte-li úvěry podle RPSN, je potřeba, aby byly zcela stejné (tzn. stejná výše, stejná doba splácení, frekvence splátek, poplatky v úvěru zahrnuté apod.). Porovnávat různé úvěry podle RPSN není správné, nedostanete pravdivý obrázek o jejich výhodnosti nebo nevýhodnosti.

Rada: Výše RPSN není vždy rozhodující. Vedle tohoto ukazatele si rovněž spočítejte, kolik peněz vlastně zaplatíte za celý úvěr, případně zvažte další parametry nabízených produktů. Podle toho se rozhodněte, kterou půjčku zvolíte.

Smlouvy jsou nesrozumitelné, nevyznám se v nich. Co mám dělat?

Každá smlouva musí být hlavně uzavřena písemně, jedno vyhotovení vám samozřejmě musí zůstat. Před podpisem máte právo smlouvu podrobně prostudovat. Zkontrolujte, zda obsahuje mimo jiné tyto položky:

  • údaj o výši RPSN
  • za jakých podmínek může být RPSN změněna
  • délka splácení úvěru
  • maximální výši spotřebitelského úvěru
  • stanovení jednotlivých plateb
  • způsob placení
  • podmínky, za nichž lze smlouvu ukončit
  • ustanovení o právu splatit úvěr před stanovenou lhůtou
  • závazek informovat vás o změnách týkajících se RPSN a dalších parametrů (např. výše splátek, jejich počet, datum splatnosti apod.)

Rada: Nevzdávejte se svého práva důkladně smlouvu prostudovat. I kdyby na vás druhá strana naléhala, vezměte si dostatek času na pročtení smlouvy. Pokud máte pocit, že některým formulacím nerozumíte, požádejte o vysvětlení. Zavazujete se často na řadu měsíců k pravidelnému splácení úvěru - je nutné abyste věděl, jaké situace mohou v souvislosti s čerpaným úvěrem nastat.

Na co si mám dát pozor při čtení smlouvy?

Nejprve si zkontrolujte vaše osobní údaje (adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefon apod.). Přesvědčte se, že jsou ve smlouvě zakotveny parametry úvěru, na nichž jste se domluvil s prodejcem (nebo jinou osobou, která úvěr sjednává). Pokud by se vám cokoliv nezdálo, žádejte o vysvětlení.

Rada: Nevynechávejte pasáže psané malým písmem - jejich četba je sice nezáživná, ale seznámit byste se s nimi měl, protože mohou obsahovat důležité informace.

Jaké podmínky musím splňovat, abych úvěr dostal?

K všeobecným podmínkám většinou patří věk nad 18 let, české občanství nebo alespoň trvalý pobyt v ČR, prokázání totožnosti dvěma platnými doklady. Obecně platí: čím je požadovaná částka vyšší, tím přísnější jsou podmínky - předkládáte např. potvrzení o zaměstnání a příjmech, nebo je vyžadován ručitel.

Každá finanční instituce navíc používá tzv. scoring, prověřuje klienta podle určitých parametrů. Vypočte tak pravděpodobnost, s jakou je klient schopný svoje závazky splácet. Čím je vyšší, tím pravděpodobněji klient úvěr získá.

Rada: Nesnažte se podmínky získání půjčky obejít, poskytujte úvěrovým společnostem pravdivé údaje o sobě, svém zaměstnavateli i příjmech. Předložení falešných dokladů nebo nepravdivého potvrzení o příjmech může být hodnoceno jako spáchání trestného činu se všemi negativními následky.

Co jsou "všeobecné obchodní podmínky" (VOP), kde je najdu a k čemu jsou?

Všeobecné obchodní podmínky tvoří součást smlouvy a obsahují pravidla, která upravují vztah mezi poskytovatelem služby a klientem. Pokud uzavíráte smlouvu o úvěru, zajímejte se i o VOP, neboť obsahují důležité informace, které byste zcela jistě měl znát. Solidní společnosti je mají vyvěšené na webu.

Před lety jsem nějaký čas dlužil pár tisíc splátkové společnosti. Vím, že moje jméno nahlásila do registru neplatičů. Dostanu dnes úvěr?

Podmínky má každá společnost jiné, ale obecně by vám záznam v databázi mohl při schvalování smlouvy uškodit. Pokud jste dlužil už před mnoha lety, je možné, že záznam o vás je již odstraněn. Například registr Solus, s nímž spolupracuje Home Credit, maže informace o dlužníkovi tři roky poté, co dluh vyrovnal.

Rada: Chcete-li se přesvědčit, jestli vaše jméno v databázi figuruje, obraťte se s požadavkem na konkrétní registr. Abyste získal výpis databáze, většinou musíte podat písemnou žádost a zaplatit poplatek.

Moje příjmy jsou každý měsíc hodně odlišné, podle toho, jak se mi daří v zaměstnání. Můžu si i přesto úvěr vzít?

Pokud budete schopen každý měsíc dostát svým závazkům, neměl byste mít s žádostí o půjčku problémy. V tomto případě je nutné, abyste zvážil všechna pro a proti a dokázal s penězi dobře hospodařit. Vaše výdaje by měly být každý měsíc přibližně stejné. Vyhnete se tak nepříjemnostem ve slabších měsících.

Rada: Udělejte si rezervu minimálně ve výši dvou splátek. Ta Vám může pomoci přečkat dobu, kdy by Vám v nějakém měsíci na splátku nezbylo.

Můžu od uzavřené úvěrové smlouvy odstoupit?

Současná právní úprava Vám umožňuje odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dnů od podpisu smlouvy. V tomto případě nemusíte udávat důvod, stačí pouze písemně v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy a uhradit nároky, které případně vznikly do doby odstoupení od smlouvy. Nad rámec zákona mohou klienti Home Creditu zdarma vrátit úvěr do měsíce od podpisu smlouvy.

Rada: Doporučujeme Vám důsledně zvážit ještě před podpisem smlouvy, jestli úvěr opravdu potřebujete. Vyhnete se tak spoustě papírování a vyřizování.

Jak je možné minimalizovat poplatky za úvěr?

V prvé řadě je třeba zvážit, zda úvěr vůbec potřebujete. Pokud ano, měl byste si vzít úvěr pouze v nezbytně nutné výši a závazky z něj vyplývající hradit řádně, tak aby se dlužná částka nenavyšovala o případné sankce.

Rada: Zvolte si takový druh úvěru, který Vám bude svými parametry nejvíce vyhovovat. Využívejte benefity, které nabízí, naopak se snažte vyhnout tomu, za co dodatečně platíte.

Je mi 59 let, do důchodu mi zbývají 4 roky. Dostanu ještě úvěr?

Kritériem pro poskytnutí úvěru není pouze věk žadatele. Vyšší produktivní věk tedy neznamená, že byste automaticky úvěr nedostal. Pokud máte stálý příjem, z něhož budete schopen pravidelně splácet, měl byste úvěr dostat.

Rada: Vezměte si úvěr, který splatíte ještě před odchodem do důchodu. Po odchodu ze zaměstnání se totiž příjem většinou snižuje. Zřejmě se budete muset přizpůsobit nové ekonomické situaci, splácení úvěru by vám mohlo zbytečně zatěžovat nový rozpočet.

Jsem důchodce a chtěl bych si vzít úvěr. Bude při žádosti o úvěr potřeba doložit i můj zdravotní stav?

K uzavření úvěrové smlouvy potřebujete nejčastěji dva doklady totožnosti a v některých případech i doložení výšky příjmu, výpis z účtu. Doklad o zdravotním stavu ale není standardním požadavkem.

Rada: Pokud po vás úvěrová společnost doklad o zdravotním stavu vyžaduje, důkladně zvažte, jestli jste ochoten jej poskytnout.

Pokud si koupím věc na splátky a výrobek se porouchá, musím platit dál?

V tomto případě splácíte úvěr i nadále. Koupit věc a půjčit si na ni není totéž. Úvěrová společnost vám na výrobek pouze půjčila, neručí za jeho kvalitu. Objeví-li se závada ihned po zakoupení zboží, můžete do 14 dnů odstoupit od smlouvy. V takovém případě zaniká jak smlouva kupní, tak smlouva úvěrová. Nezapomeňte však písemně informovat úvěrovou společnost o tom, že jste od kupní smlouvy odstoupili.

Rada: Máte-li s výrobkem jakékoliv problémy, musíte se obrátit přímo na prodejce, u něhož jste jej koupil. Během záruční doby (stanovené zákonem či převzaté prodejcem) je prodejce povinen oprávněnou reklamaci bezplatně vyřídit některým ze zákonem stanovených způsobů (např. oprava zboží, výměna za nové, vrácení peněz).

Vyplatí se k úvěru uvažovat o pojištění?

I možnost a podmínky pojištění mohou být důležitým parametrem ovlivňujícím vaše konečné rozhodnutí, který úvěr využít. Pojištění může totiž do jisté míry zmírnit nepříjemné důsledky finanční tísně, do níž byste se mohl během splácení dostat. Nejlepší je sjednat si pojištění současně s uzavřením úvěrové smlouvy. Nejčastější je pojištění schopnosti splácet, jehož varianty se liší tím, jaká pojistná rizika zahrnují a která nikoliv (např. ztráta zaměstnání, invalidita v důsledku úrazu).

Rada: S pojištěním získáváte větší jistotu, že svým závazkům dostojíte. Ještě před podpisem smlouvy se však nechte detailně informovat, co všechno pojištění zahrnuje a pokrývá. Budete tak mít přehled a vyhnou se vám možná nepříjemná překvapení.

Co budu muset udělat, když se nakonec dostanu do neočekávaných problémů a nebudu moci splácet?

Pokud se k tomu postavíte zodpovědně, i tato situace bude mít řešení. Kontaktujte klientskou linku a vysvětlete svoji situaci. Hlavní zásada je: Komunikujte, mluvte pravdu, nevyhýbejte se, neodkládejte řešení.

Rada: Rozhodně si neberte další úvěr u jiného poskytovatele jen proto, abyste splatili původní půjčku. S velkou pravděpodobností byste se tak dostal do ještě větších potíží.