542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Pojištění výdajů

Zajistěte sebe a vaši rodinu v případě nepříznivých životních událostí jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání či ukončení podnikání, přiznání invalidity nebo úmrtí. V těchto nenadálých situacích pojišťovna uhradí přímo vám nebo vaší rodině po dobu trvání pojistné události každý měsíc 2 000 Kč nebo jednorázově 50 000 Kč.

Pojištění výdajů

Zvolit můžete jeden z následujících balíčků pojištění dle vašich potřeb

Balíček Premium

poskytuje pojistné krytí pro případ

  • Ztráty příjmu ze zaměstnání či podnikání
  • Pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu
  • Invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu
  • Smrti úrazem

Balíček Plus

poskytuje pojistné krytí pro případ

  • Pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu
  • Invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu
  • Smrti úrazem

Balíček Standard

poskytuje pojistné krytí pro případ

  • Invalidity 3. stupně následkem úrazu
  • Smrti úrazem

Co hradí pojišťovna?

Pojistné riziko Částka plnění
Pracovní neschopnost trvající nepřetržitě déle než 60 kalendářních dní 2 000 Kč měsíčně po dobu trvání pracovní neschopnosti, max. 6 měsíčních plnění z každé pojistné události
Ztráta zaměstnání / ukončení podnikání trvající nepřetržitě déle než 60 kalendářních dní od registrace na příslušném úřadu práce 2 000 Kč měsíčně po dobu trvání nezaměstnanosti, max. 6 měsíčních plnění z každé pojistné události
Invalidita 3. stupně 50 000 Kč jednorázově
Smrt úrazem 50 000 Kč jednorázově