542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Nastala pojistná událost?

Škodní událost vyřizuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., pověřený Administrátor pojistných událostí.

Volejte

+420 542 527 528
Po - Pá 8:00 - 18:00

Pište

BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
Smíchov, 150 00 Praha 5

Jak postupovat při hlášení pojistné události:

 • Pojistnou událost můžete nahlásit telefonicky, písemně nebo e-mailem.
 • K nahlášení pojistné události použijte jeden z tiskopisů „Oznámení pojistné události“, které najdete na této stránce v sekci Formuláře k pojistné události.
 • Vyplněný tiskopis zašlete na výše uvedenou adresu pojišťovny.
 • U rizika pracovní neschopnosti uplatňuje pojišťovna
  „karenční lhůtu“

  Karenční doba trvá 60 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti a její uplynutí je podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění. Nárok na pojistné plnění vzniká 60. den trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti.

  (60 dní), u rizika ztráty zaměstnání uplatňuje navíc i
  „čekací dobu“

  Čekací doba je 90 dní od začátku pojištění. Pokud se v této době stanete nezaměstnaným/ou, nevznikne vám nárok na pojistné plnění.

  (90 dní).
 • U rizika hospitalizace v důsledku úrazu uplatňuje pojišťovna „karenční lhůtu“ (2 dny).
 • Pokud pojišťovna vaši pojistnou událost uzná, bude pojistné plnění vyplácet na váš účet, který jste uvedl v tiskopisu „Oznámení pojistné události“.
 • Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí Rámcovou pojistnou smlouvou HCCPI 1/2016 (pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě).