542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Pojištění schopnosti splácet

Sjednat si můžete pojištění schopnosti splácet, díky kterému budete v bezpečí při dlouhodobém výpadku vašeho příjmu.

  • V případě invalidity nebo smrti vám pojišťovna doplatí celou půjčku.
  • Při ztrátě zaměstnání vám pojišťovna vyplatí až 12 splátek.
  • Při pracovní neschopnosti vám pojišťovna vyplatí až 12 splátek.
  • Za dobu hospitalizace pojišťovna zaplatí předepsané splátky.

Rozdíl oproti běžnému pojištění

Pojištění vám pomůže při dlouhodobém výpadku příjmu.

Pojištěni jste i v případě, kdy nečerpáte úvěr a neplatíte tak žádné pojistné.

Pojistná ochrana se mění podle situace, ve které se právě nacházíte. V době, kdy jste zaměstnaný na dobu neurčitou a nejste ve zkušební ani výpovědní lhůtě, jste pojištěni na riziko ztráty zaměstnání. V opačném případě jste pojištěni na riziko hospitalizace v důsledku úrazu.

Soubor pojištění Pojišťovna zaplatí Výše plnění
Bezpečí +
Pracovní neschopnost

Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní.

měsíční splátka

až 12 splátek

Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu

Pojistnou událostí je nedobrovolná nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů ode dne zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání nebo hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

měsíční splátka

až 12 splátek

Invalidita

Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

zůstatek dluhu
Smrt

Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

zůstatek dluhu
8,9 %
z aktuální splátky úvěru bez úhrady za pojištění
Soubor pojištění Pojišťovna zaplatí Výše plnění
Bezpečí
Hospitalizace v důsledku úrazu

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

měsíční splátka

až 2 splátky

Invalidita v důsledku úrazu

Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

zůstatek dluhu
Smrt v důsledku úrazu

Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

zůstatek dluhu
2,5 %
z aktuální splátky úvěru bez úhrady za pojištění
Pojištěná rizika Pomoc+ Pomoc
Hospitalizace v důsledku úrazu
Invalidita III. stupně v důsledku úrazu
Smrt následkem úrazu
Pracovní neschopnost
Ztráta zaměstnání
Invalidita III. stupně
Smrt
Cena 8,9 % z aktuální splátky úvěru bez úhrady za pojištění 2,5 % z aktuální splátky úvěru bez úhrady za pojištění

Jak si sjednat pojištění

    Pojištění poskytuje Maxima pojišťovna, a.s.

  • Pojištění si sjednejte na telefonním čísle 542 100 100.
  • Pojištění si můžete sjednat při podpisu úvěrové smlouvy nebo kdykoliv později
  • Úhrada za pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce, kterou najdete na svém výpise

Ocitli jste se v těžké situaci a potřebujete využít pojištění?

Pokud ano, můžete nahlásit pojistnou událost pomocí formuláře "Oznámení pojistné události". Najít také můžete další dokumenty, které vám mohou pomoci.