542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Pojistná událost

Ideal Benefit

Pokud nastala pojistná událost uplatňovaná v rámci tohoto pojištění (pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nebo ukončení pojištění, invalidita 3. stupně nebo smrt úrazem, neprodleně tuto skutečnost nahlaste do pojišťovny ČP Zdraví, kde budete seznámen s dalším postupen, co je třeba k řešení pojistné události doložit za dokumenty.

Podrobný návod, jak postupovat v případě hlášení vzniklé pojistné události najdete v souboru Informace o pojištění pro klienta ČP Zdraví.

Pojistnou událost nahlaste také společnosti Home Credit.

Pojistnou událost nahlaste také společnosti Home Credit.

Dokumenty ke stažení

    Tato stránka zatím nemá přiřazené žádné soubory